WIELKA MAPA POLSKI

Nasi najmłodsi uczniowie przystąpili do akcji wymiany pocztówek między klasami 1 – 3 w całej Polsce, której inicjatorem jest WSiP. Celem tego projektu jest stworzenie Wielkiej Mapy Polski.

Więcej