Kalendarz roku szkolnego

Najważniejsze daty:

– rozpoczęcie roku szkolnego- 4 września 2023 r.

– przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) – 23-31 grudnia 2023 r.

– ferie zimowe – 12-25 lutego 2024 r.

– przerwa świąteczna (Wielkanoc) – 28 marca-2 kwietnia 2024 r.

– egzamin ósmoklasisty –14,15,16 maja 2024 r. 

– zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024r.

Dodatkowe dni wolne:

22 grudnia 2023 r. (piątek)

29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

30 kwietnia 2024 r. (wtorek)

2 maja 2024 r. (czwartek) Dzień Flagi

14 maja 2024 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty

15 maja 2024 r. (środa) egzamin ósmoklasisty

16 maja 2024 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

Spotkania z rodzicami:

12 września 2023r. ( wtorek) od godz. 17.00

23 listopada 2023r. (czwartek) od godz. 17.00

25 stycznia 2024r. (czwartek) od godz. 17.00

23 kwietnia 2024r. (wtorek) od godz. 17.00

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN:

I PÓŁROCZE

do 21 grudnia 2023r.  poinformowanie rodziców i uczniów o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu; 

– wystawienie wszystkich ocen i poinformowanie uczniów –  do 18 stycznia 2024r.  

II PÓŁROCZE

do 17 maja 2024 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu;

– wystawienie wszystkich ocen i poinformowanie uczniów – 10 czerwca 2024r.

Skip to content