Lokal

Biblioteka mieści sie w jednoizbowym pomieszczeniu o powierzchni 30 m kwadratowych. Panuje w nim miła atmosfera, którą udało się stworzyć poprzez odpowiednią kolorystyę dużą ilością roślin doniczkowych, przeróżne informacje wizualne. Ze względu na warunki lokalowe biblioteka nie posiada czytelni, jednak odpowiednie umeblowanie pozwoliło wyodrębnić kącik czytelniczy, z którego jednorazowo może korzystać 9 uczniów.

SONY DSC
SONY DSC
582642e8935ea.image
krzyżacy

Zbiory

Księgozbiór liczy 7925 woluminów (głównie literatura dziecięca i młodzieżowa, znaczny zbiór pozycji w księgozbiorze podręcznym), 128 jednostki materiałów: oglądanych (przeźrocza), dźwiękowych (kasety, płyty CD) oraz oglądowych – dźwiękowych (wideokasety, filmy CD). Biblioteka prenumeruje 8 tytułów różnych czasopism. Gromadzi aktualne podręczniki szkolne przeznaczone do wypożyczania przez uczniów o niskim statusie materialnym. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. W odniesieniu do książek popularnonaukowych stosuje się UKD, literaturę piękną podzieloną na 8 działów oznaczonych symbolami literowymi (B, Bw, F, H, Ob, P, Prz, Pd). Od stycznia 2004 roku biblioteka systematycznie opracowuje zbiory do pracy w programie komputerowym MOL 2000 +.

Czytelnicy

Czytelnikami biblioteki są uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie miejscowego gimnazjum, nauczyciele i pracownicy obu szkół.

Pocket-Hobbit
Pan Tadeusz
alicje
SONY DSC
Dzieci z bulerbyn

Pracownicy

mgr Urszula Musidlak
Saint-Exupery_Malyksiaze_dladzieci_3D_500pcx
6f597ab7f9e1a033b98bbf0a9377e5ac
Kamienie na szaniec
 

Formy pracy

Biblioteka prowadzi działalność promocyjną swoich zbiorów oraz stara się rozbudzać zainteresowania czytelników poprzez: warsztat informacyjny (katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, ilustrowany, teczki tematyczne),
oddziaływania:
– wizualne: gazetki ścienne, wystawki, plakaty.
– pisemne: ulotki, wykazy nabytków, opracowanie materiałów do gazetki szkolnej.
– słowne: konkursy (czytelnicze, wiedzy, plastyczne), apele szkolne, pogadanki o ciekawych książkach, małe formy teatralne, spotkania literackie.  

Czas pracy

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny pracy

7:30 – 14:45

7:30 – 14:45

7:30 – 14:00

7:30 – 14:00

7:30 – 11:30

Skip to content