Dokumenty do pobrania

Procedury wydawania duplikatów

 Wniosek przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu

Karta zapisu ucznia do szkoły podstawowej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych