Dokumenty do pobrania

Procedury wydawania duplikatów

 Wniosek przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu

Karta zapisu ucznia do szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja dowozu autobusem szkolnym

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Oświadczenie o samodzielnej jeździe rowerem

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Rezygnacja z obiadów

Szkolny regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Skip to content