Dokumenty do pobrania

Procedury wydawania duplikatów

 Wniosek przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu

Karta zapisu ucznia do szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

 

Deklaracja korzystania z obiadów

 
Skip to content