Dokumenty do pobrania

Procedury wydawania duplikatów

 Wniosek przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu

Karta zapisu ucznia do szkoły podstawowej

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych