Informacja na temat rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

W imieniu komisji rekrutacyjnej uprzejmie informuję, że wszystkie wnioski z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021-2022 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Więcej