Prace porządkowe w miejscu pamięci – Las Jelonek

Uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w pracach porządkowych miejsca pamięci ofiar pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej.

Więcej