Klasy I-III na spektaklu teatralnym w Gnieźnie

W ostatni poniedziałek listopada klasy I – III wybrały się do Gniezna na spektakl teatralny „Mała, zielona planeta” w wykonaniu aktorów wrocławskiego teatru Artenes. Podczas jego trwania pojawiały się też efekty audiowizualne, które wzbudziły wśród dzieci wiele emocji. Najbardziej chyba miecze świetlne!

Przedstawienie promowało wartości proekologiczne, uczyło współodpowiedzialności za wspólne dobro oraz zachęcało młodych widzów do dbania o naszą małą, zieloną planetę, jaką jest ZIEMIA.