Nowe książki w bibliotece szkolnej

Szanowni Państwo!
Jest mi bardzo miło poinformować, że zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się o książki
zakupione ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa
Edukacji Narodowej . Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych.

Więcej