Czytelnicy z pierwszych klas i lekcja historii

W ostatnich dniach roku szkolnego uczniowie klas pierwszych odwiedzili Bibliotekę Publiczną
w Niechanowie.

Więcej