Dyskoteka Andrzejkowa

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców organizuje dyskotekę andrzejkową w klubie „Wehikuł Czasu” dla uczniów klas 6,7,8 SP i klas 3 Gimnazjum. Więcej