Prace plastyczne techniką Ebru

Te prace wykonały nasze koleżanki Wiktoria i Agata podczas spotkania integracyjno-warsztatowego w Szkole Podstawowej w Mielżynie. Piękne, prawda? Podczas spotkania uczniowie Szkoły w Mielżynie upowszechniali rezultaty swojej pracy w ramach projektu Erasmus Plus. Dzięki  nim nasze koleżanki nauczyły się nowej techniki plastycznej tzw. weneckiej. Więcej